Πληροφορίες για Ανεξάρτητα Συνεργεία, αναφορικά με: